Domenii certificate


CND CONTROL are in prezent certificate si autorizatii obtinute de la:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) de pe langa Guvernul Romaniei, care autorizeaza firma noastra pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear:

Autorizatii obtinute de la C.N.C.A.N.:
Autorizatia de utilizare,
Autorizatia de detinere,
Autorizatia de transport.

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – I.S.C.I.R. Inspect, care autorizeaza firma sa execute examinari nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat conform PT CR 6 - 2010, in domeniul:

Autorizatii obtinute de la I.S.C.I.R.:
PT – Examinari cu lichide penetrante,
MT – Examinari cu pulberi magnetice,
UT – Examinari cu ultrasunete, specialitatea (s,t,l,f,tv),
UTg – Masuratori de grosimi cu ultrasunete,
RTx – Examinari cu radiatii penetrante X,
RTy – Examinari cu radiatii penetrante gamma.

Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C.

Autorizatii obtinute de la I.S.C. :
laborator de grad 1:
INM - incercari nedistructive metal,
IAE - instalatii si aparataje electrice,
PC - protectie catodica.

Certificare societate dupa ISO 9001/2015 "sistemul de mangement al calitatii"